نمایش نوار ابزار

آیه ” واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ” در آرم سپاه پاسداران ، بیانگر آمادگی مسلمانان در برابر توطئه دشمنان اسلام است

photo_2016-12-05_21-18-49

 
 
دیدگاه ها