به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه بندرانزلی، «بلوغ» یعنى رسیدن به حدّى از شرایط جسمى که بتواند تکلیفهاى الهى را انجام دهد و این نشانه هایى دارد، از جمله تمام شدن ۹ سال و وارد شدن به ده سالگى که شرط سنّى در دختران است. دختران از نظر سنّ زودتر از پسران به تکلیف مى رسند و این نوعى امتیاز براى آنان و نشان آمادگى بیشترشان است.

به همین منظور امروز صبح جشن عبادت بیش از ۷۰۰ نفر از دانش آموزان دختر شهرستان انزلی با حضور مسئولین اداره آموزش و پرورش در مصلی بندرانزلی برگزار شد.