نمایش نوار ابزار

در کنار آمادگی نظامی به پیشرفت علمی توجه ای ویژه داشته باشید / جامعه ای که از لحاظ علمی پیشرفته تر باشد قدرتمند تر بوده و سخن و برنامه های او پیشتاز همه عرصه هاست

photo_2016-12-05_21-18-46

 
 
دیدگاه ها