به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه بندرانزلی، به مناسبت ۱۷ مهر ماه روز جهانی پست؛ ریاست و کارکنان محترم اداره پست شهرستان با حجت السلام والمسلیمن سید عبدالجواد شمس الدین دیدار کردند؛ آقای عبدالرحیم آرسونی ریاست محترم اداره پست بندرانزلی در این دیدار به ارائه گزارشاتی از فعالیت های مربوطه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه بندرانزلی، به مناسبت ۱۷ مهر ماه روز جهانی پست؛ ریاست و کارکنان محترم اداره پست شهرستان با حجت السلام والمسلیمن سید عبدالجواد شمس الدین دیدار کردند؛ آقای عبدالرحیم آرسونی ریاست محترم اداره پست بندرانزلی در این دیدار به ارائه گزارشاتی از فعالیت های مربوطه پرداخت.