امام جمعه بندرانزلی:

مسئله گرانی را متاسفانه ظاهرا همه رها کرده اند؛ اثری نمی بینیم از برخورد با اجحاف ها، گرانی ها و لجام گسیختگی این مسئله در امور مختلف، چه در امر ارزاق و کالاهای اساسی و چه در رابطه مسکن خصوصا که الان فصل نقل و انتقال های مستاجرین است؛ ان شاءالله خداوند متعال همه مستاجرین را صاحب خانه کند تا از این مشقت رهایی پیدا کنند.

مسئولین باید فکری کنند، چاره اندیشی کنند، کنترل داشته باشند در بحث قیمت ها خصوصا در رابطه با مسکن [و اجاره بها آن]، که در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی یک رنج مضاعف برای مردم است؛ یک مقدار هم آن هایی که صاحب اماکن و واحد های مسکونی هستند خدا و پیغمبر را در نظر بگیرند، یک مقداری انفاق کنند، عطوفت و رحمتی در این رابطه داشته باشند با مستاجرین شان؛ نگران نباشند اگر از یک جایی تخفیف دادند، اگر رحمی و مروتی نسبت به برادران دینی شان انجام دادند خداوند متعال از جاهای دیگر برایشان جبران می کند؛ فکر نکنند منافع مادی شان کم می شود یا از بین می رود؛ لذا یک مقدار هم صاحبخانه ها به مستاجرین رحم کنند، مسئولین هم کار خودشان را انجام دهند و تدابیر لازم را داشته باشند.