🔻 امام جمعه بندرانزلی در جمع برخی تولید کنندگان شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی:
‌ما از سوء مدیریت ها بیشتر از تحریم بیگانگان و دشمن ها ضرر دیده ایم، منتها با توجه به شرایط موجود باید کاری کنیم که این کشتی بیش از این به گل ننشیند و این مهم تنها با تلاش، تحمل فشار و سختی ها [توسط فعالان اقتصادی] میسر خواهد شد، باید در بخش تولید هم توجه داشته باشیم که در جنگ اقتصادی هستیم؛ نگذارید کارخانه ها تعطیل و کارگران بیکار شوند و سعی کنید کار را به هر نحوی پیش ببرید و توسعه دهید؛ بخشی از موانع، با پیشرفت و توسعه برطرف می شود.

۹۸/۴/۲۰