به گزارش www.seyedshamsoddin.ir، مسئول بسیج دانشجویی بندرانزلی به همراه مسئولین حوزه های بسیج دانشجوئی واحد های آموزش عالی شهرستان با حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالجواد شمس الدین دیدار کردند.

امام جمعه بندرانزلی در این دیدار ضمن تبریک ایام ماه سرور اهل بیت(ع)، ماه ربیع الاول اظهار داشتند: مسئولیت های شما در بسیج دانشجوئی، از جهات مختلفی حساس است؛ هم به جهت مرتبط بودن با دانشجویان که قشر بسیار مهم و اثر گذار در جامعه و انقلاب هستند، ارتباط با جوانان که با توجه به شرایط سنی و ایفای نقش در آینده کشور مورد توجه مسئولین و خصوصا رهبر عزیز انقلاب است، و هم به لحاظ اینکه بسیجی هستید و فعالیت های بسیجی دارید که یک مقوله بسیار  خطیر و ثمربخش است.

حجت الاسلام والمسلمین شمس الدین با تاکید بر اینکه بسیج دانشجوئی در شهرستان باید علاوه بر فعالیت های محوله سازمانی، طراحی و برنامه ریزی داشته باشد و نکاتی را مورد توجه و استفاده قرار دهد، افزودند: فعالیت ها و محتوا پیرامون گفتمان انقلاب و رهبری باید باشد؛ این کار نیازمند طراحی و توجه به شاخص ها، نیاز ها، نقاط ضعف و قوت، روش ها و… است و باید پس از اجرا تاثیر گذاری طرح بررسی شود، از جمله شاخص های مهم این گفتمان میزان توجه و تقید دانشجویان و دانشگاه به امر مهم نماز و حجاب است؛ اگر این دو شاخص نهادینه و پررنگ شود دیگر مباحث مربوط به انقلاب و ارزش های دینی قابل دستیابی است.

ایشان با بیان اینکه این شاخص ها باید در سه حوزه با همکاری سایر بخش ها دنبال شود، تصریح نمودند: اول بخش تبلیغی و تشویقی و استفاده از فرصت ها و فضاهای مناسب بسیار مهم و اثر گذار است و دشمنان در حوزۀ تبلیغ سرمایه گذاری کرده اند و فعالیت های گسترده ای می کنند؛ باید با تعامل با دانشگاه از لحاظ تحصیلی امکانات و امتیازاتی را دانشگاه به صورت تشویقی در اختیار افرادی که حجاب بهتر یا تقید بیشتر در نماز و برنامه های دینی انقلابی دارند قرار بدهند، دانشگاه باید تشویق ها و امتیاز هایش را هدفمند بکند نه اینکه به عکس بشود و هرکسی که حجابش بدتر هست رانت بیشتری یا امتیاز بیشتری در دانشگاه داشته باشد.

امام جمعه بندرانزلی خاطر نشان کردند: دوم اینکه باید در فعالیت ها خصوصا در رابطۀ با مباحث انقلاب، حجاب، نماز، معارف دینی و … از بعد اقناعی و تفهیمی وارد شوید؛ اگر اقناع و تفهیم در کنار تبلیغ و تشویق نباشد اثرگذاری کم و محدود خواهد بود؛ آن چیزی که افراد را به این مباحث مهم ایدئولوژیک چه در رابطۀ با انقلاب و چه در رابطۀ با مسائل دینی پابند می کند، مسائل اقناعی دانشجو و جوان هست؛ جوانان در یک شرایطی هستند که باید حتما به یک باور منطقی دست پیدا کنند و ما هیچ بحثی را در مسائل انقلاب و معارف دینی نداریم که پایۀ استدلالی و منطقی اش سست باشد؛ همۀ این مباحث عقلی، منطقی و استدلالی هستند و با سنت های اصیل و ملی ما نیز تناسب و تطابق دارد.

حجت الاسلام والمسلمین شمس الدین تاکید کردند: بخش سوم که شاید به حوزۀ بسیج دانشجوئی مربوط نشود ولی باید با تعامل و هم افزایی با بخش های دیگر دانشگاه انجام شود، بخش تنبیهی و تادیبی است؛ یعنی اگر کسی با تبلیغ و تفهیم و اقناع گری در مسیر نیامد و خواست هنجارشکنی کند قاعدتا برخورد تنبیهی و تادیبی مناسب لازم است؛ این تنبیه می تواند سلب آن امتیازات در نظر گرفته شده باشد.

ایشان با بیان اینکه اکثر مباحث و موضوعات که باید روی آنها کار شود عمومی و مربوط به سطح کشور است اما آن چه که در فضای جامعه نیاز داریم باید در دانشگاه پیش بینی و مطرح شود، اظهار داشتند:  بخش بسیج و خصوصا بسیج دانشجوئی حوزۀ فعالیت گسترده و متنوع و اثرگذاری دارد که باید روی آن خیلی سرمایه گذاری کرد، کار را نباید دستی دستی گرفت و برای ایجاد نظم و انضباط و قوی تر شدن شاکله کار باید با جدیت و انسجام تشکیلاتی انجام شود.

امام جمعه بندرانزلی خاطر نشان کردند: با نگاه به دشمنان در می یابید در کارهای تشکیلاتی در عین حالی که بر باطل هستند اما در کار، ارتباطات با زیر مجموعه ها و فعالیت هایشان در بخش های مختلف با جدیت و قاطعیت کار می کنند؛ کار تشکیلاتی باید با نشاط و جدی باشد، این جدیت در کار امکان دارد در ابتدا برای برخی خوشایند نباشد ولی در طول کار آن چیزی که می تواند افراد را پایبند کند و در تشکیلات بسیج نگه دارد همین جدیت است.